• Windykacja bezpośrednia
  Z naszych doświadczeń wynika, że windykacja bezpośrednia jest obecnie najskuteczniejszym narzędziem windykacyjnym.
 • Obsługa prawna
  Pełna i profesjonalna obsługa prawna przedsiębiorstw w działaniach związanych z odzyskiwaniem należności oraz prowadzeniem postępowań sądowych.
 • Windykacja call-center
  Działalność Call Center stanowi dodatkowy czynnik psychologicznego oddziaływania na dłużnika - co w wielu przypadkach wpływa pozytywnie, z punktu widzenia wierzyciela, na skłonność dłużnika do współpracy.
 • Odbiór przedmiotów zabezpieczenia
  Oferowana przez nas usługa windykacji przedmiotów zabezpieczeń obejmuje kompleksowy proces obsługi, w tym odbiór, wycenę i sprzedaż przedmiotów stanowiących zabezpieczenie (samochody, maszyny, sprzęt specjalistyczny).

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty jest jednym z podstawowych i pierwszych narzędzi stosowanych w procesie odzyskiwania przeterminowanych należności. W Internecie można znaleźć bardzo dużą liczbę przykładowych wzorów i formularzy wezwań do zapłaty. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie z nich są sporządzone prawidłowo.

Począwszy od 2003 roku, ustawodawca daje przedsiębiorstwom możliwość umieszczenia danych nierzetelnych kontrahentów w Krajowym Rejestrze Dłużników. Krajowy Rejestr Dłużników jest legalną, stale aktualizowaną centralną bazą zawierająca listę przedsiębiorstw i konsumentów uporczywie unikających płacenia swoich zoobowiązań.    
Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 2003r. „o udostępnianiu informacji gospodarczych” informację o nierzetelnym, tj. zalegającym z płatnościami, partnerze handlowym (lub konsumencie) można przekazać do Centralnej Ewidencji Dłużników po upływie co najmniej miesiąca od dnia wysłania listem poleconym przez przedsiębiorcę przekazującego dane na adres korespondencyjny wskazany przez dłużnika (w przypadku, gdy dłużnik nie przekazał takiego adresu – na adres siedziby (dla osób prawnych) bądź miejsca zameldowania (dla konsumentów)), ostatecznego wezwania do zapłaty. Wezwanie to powinno zawierać co najmniej:
 • ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych dłużnika celem dokonania wpisu do Centralnej Ewidencji Dłużników,
oraz
 • datę wystawienia,
 • określenie wierzyciela,
 • określenie dłużnika,
 • wskazanie zaległego zobowiązania,
 • wskazanie sposobu i terminu spłaty zobowiązania,
 • podpis wierzyciela 
 
Wzór (formularz) ostatecznego wezwania do zapłaty w formacie .doc / .docx / .xls / .xlsx / .pdf umieszczamy w linku poniżej
 
Chcesz dodatkowo zwiększyć skuteczność wysyłanych przez siebie wezwań do zapłaty? Wyślij wezwanie na formularzu Shelton Group i tym samym przekaż swojemu dłużnikowi, że sprawą odzyskania Twoich należności zajęli się profesjonaliści.
 
Pliki do pobrania
Wezwanie do zapłaty wzór (.docx)
Wezwanie do zapłaty wzór (.doc)
Wezwanie do zapłaty wzór (.xls)
Wezwanie do zapłaty wzór (.xlsx.)
Wezwanie do zapłaty wzór (.pdf)